Verk och utgåvor

Werner Aspenström (1918–1997)

Diktsamlingar
Förberedelse (1943)
Skriket och tystnaden (1946)
Snölegend (1949)
Litania (1952)
Hundarna (1954)
Dikter under träden (1956)
Om dagen om natten (1961)
Trappan (1964)
Inre (1969)
Under tiden (1972)
Ordbok (1976)
Tidigt en morgon sent på jorden (1980)
Sorl (1983)
Det röda molnet (1986)
Varelser (1988)
Enskilt och allmänt (1991)
Ty (1993)
Israpport (1997)

Samlings- och urvalsvolymer
Dikter 1946–1954 (1955)
66 dikter
 (1964)
Jordvagga – Himmelstak (1973)
Dikter (1978, 1986, 1994, 1997)
Samlade dikter 1946–1997 (2000)
Samlade dikter 1943–1997 (2014) Läs mer

Berättande prosa
Oändligt är vårt äventyr (1945, noveller)
Förebud (1953, berättelse)
Bäcken (1968, 1965, 1973, biografiska berättelser)
Läs mer
Sommar: Om naturen, människan och tidens gång (1968, 1977)
Blåvalen (1975, berättelser)
Fragmentarium (1987)
Sidoljus (1989, urval)

Barnböcker
Gula Tassen (1965)

Essäer
Motsägelser (1968)
Skäl (1970)
Vissa sidor och ovissa (1979)
Ögonvittnen (1980)
Bertil Malmberg (1987)
Reflexer (2000)

Tryckt dramatik
Platsen är inhöljd i rök (1948)
Tre kortpjäser (1955)
Teater I (1959)
Teater II (1963)
Teater III (1969)
Stackars Job (1971)
Teater IV (1978)
Teater V (1985)

CD-skivor
Prosa, Werner Aspenström läser själv (ur Sveriges Radios arkiv, 2002)
Werner Aspenström läser egna dikter (ur Sveriges Radios arkiv, nyutgåva 2009)

Läs mer
Werner Aspenströms verk i Libris
Per Wästbergs inträdestal i Svenska akademien
Biografisk artikel på Wikipedia