Sällskapet

Några ord om Sällskapet

Werner Aspenström-sällskapet bildades 1999 i Smedjebacken, författarens födelseort, och fick snabbt ett stort antal medlemmar över hela Sverige. Det verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt främja ny publicering. Sällskapet har sitt säte i Smedjebacken och har idag ca 310 medlemmar.

Eftersom Aspenström hade anknytning till både Smedjebacken och Stockholm är det sällskapets strävan att arrangera program på båda orterna. Årsmötet hålls på Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken och på sommaren arrangeras en ångbåtstur ”med lövad pråm” på sjön Barken med besök vid Aspenströms barndomshem i byn Torrbo. Varje år sker också en stadsvandring, ”I Werners fotspår”, med samling vid en minnesskylt på Maria Kyrkogård, nära författarens hem på Södermalm i Stockholm. Därutöver arrangeras återkommande olika kulturprogram på ABF-huset.

Werner Aspenströmpriset utdelas varje år på författarens födelsedag, den 13 november. Det består av en stickad röd tröja efter hans egen modell.

Sällskapets styrelse:

Ulf Lundén

Ordförande

Per Helge

Vice ordförande

Monica Borg

Sekreterare

Lars Persson

Kassör

Marie Larsdotter

Klubbmästare

Anna Aspenström

Ledamot

Bengt af Klintberg

Ledamot

Erik Bergqvist

Suppleant

Birgitta Lindkvist

Suppleant

Christer Skoog

Suppleant