Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997)

Var främst lyriker – sjutton diktsamlingar blev det sammanlagt under drygt fem decennier – men han skrev också dramatik, essäistik, konstkritik och inte minst berättande prosa, exempelvis barndomsskildringen Bäcken.

Han föddes och växte upp i Torrbo, nära Smedjebacken i sydvästra Dalarna, i vad han själv kallar ”torparmiljö”. Han blev strax efter födelsen faderlös; minnen från uppväxten och den omgivande miljön återkommer ofta i hans författarskap, inte bara i Bäcken. Men han hade även två andra lyriska landskap. Det ena var Kymmendö i Stockholms skärgård, där han tillbringade de flesta somrarna från början av 1940-talet. Det andra var stadsdelen Södermalm i Stockholm, där han hade sin bostad.

I början av författarskapet karaktäriserades han som ”socialist och romantiker”. Med åren blev han en försvarare av det låga perspektivet – han tog den kvarstannande gråstenens parti gentemot den högtflygande Ikaros – och sökte alltid den oväntade udda synpunkten och var beredd att pröva motbilden.

Hans Isaksson, ”Förord”, Samlade dikter 1943–1997 (2014/2018)

Om någon av de så kallade 40-talisterna kan sägas ha fått folkets kärlek så är det han.” Orden är Bengt Emil Johnsons och de fångar träffande den utveckling Werner Aspenström genomgick i sitt författarskap: från hårt anspänd 40-talist till vardagsnära poet med brett genomslag hos läsarna – givet att det i vardagen ingår att hålla ett öga på evigheten. Om hans dikter blev mindre anspråksfulla med åren så blev de i gengäld mångtonigare. I en dikt från mitten av 70-talet med titeln ”Pekfingervalsen” formulerar han sig så här:

Ett enda finger och en enda ton.
Den valsen blev för liten.
Tonen flaxar och slår
mot skymningsfönstren.
Klaviaturen ligger frusen
som en vinterväg.
Så får man inte göra med pianot.

Det är ett estetiskt och moraliskt credo: författarens uppgift är att belysa alla sidor av en svårbegriplig och svårhanterad verklighet. Betecknande nog har han gett två av sina essäböcker titlarna Motsägelser och Vissa sidor och ovissa.

Klicka HÄR för att läsa hela Werner Aspenströms biografi