Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997) var en av de mest betydande och mest lästa svenska lyrikerna under den senare delen av 1900-talet. Hans språk är enkelt och vardagligt men gestaltar samtidigt de stora och svåra frågorna om vår tillvaro. Hans perspektiv skiftar mellan högt och lågt, från oändligheten till vårt dagliga bröd. Om grundtonen i dikterna är djupt allvarsam så finns där också en egensinnig och befriande humor.

Utöver lyrik skrev han också prosa och dramatik.

Werner Aspenström-sällskapet bildades 1999 i Smedjebacken. Det verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt främja ny publicering.