Kulturpris 2023

Kulturpris 2023

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden utser Werner Aspenströmsällskapet till 2023 års kulturpristagare i Smedjebackens kommun.
Werner Aspenström (f 1918 i Torrbo, d 1997 i Stockholm) hör till en av de mest framställda och mest lästa svenska lyrikerna under 1900-talet nya läsa del och möter ständigt nya läsare.

Werner Aspenströmsällskapet bildades 1999 i Smedjebacken och har sedan dess engagerat arbetat för att främja intresset för Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt ny publicering.

Sedan 2005 utdelas årligen Werner Aspenströmpriset bestående av en tegelröd ulltröja efter en modell som Aspenström själv bar på 1950-talet. Prisutdelningen sker i Stockholm på författarens födelsedag och i samband med årsmötet inbjuder pristagaren till Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken.

Sällskapet arrangerar uppskattade program i miljöer av betydelse för författaren både i Smedjebacken och Stockholm. Ett uppskattat resultat av sällskapets nära samarbete med Werner Aspenströmbiblioteket är poesiskyltarna, vilka placeras längs gångstråk och torg samt vid hans födelsehem i Torrbo. Poesivandringen fick ytterligare en dimension förra sommaren då sällskapet i samverkan med Werner Aspenströmbiblioteket och Stiftelsen Arkivbyggnaden skapade poesipromenad bland talande träd i Arkivhusparken.

 

 

 

Läs också:

Ulf Lundén ny ordförande

Ulf Lundén valdes till ny ordförande i sällskapet på årsmötet den 13 april 2019. Han efterträder Per Helge, som stannar kvar i styrelsen som vice

Läs mer »