Program 2023

Wernerdagen 13 november
Hjärtligt välkomna till Wernerdagen, måndag 13 november
Kl. 18.00 i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm

Utdelning av årets Werner Aspenströmpris som går till författaren och akademiledamoten
Jila Mossaed med följande prismotivering:

Jila Mossaeds poesi rör sig mellan sorgens mörker och ljusets uppror. Dess starka känslor finner en
tillflykt i naturens element. Från träden, deras stammar och löv, går förbindelser rätt in i hjärtats
ensamhet. Hela skogen hänger på mina axlar, skriver hon. En skyddande mantel.
Hon upprättar de enklaste orden, gör dem till sina suveräna ägodelar. Med häpnadsväckande
självklarhet har hon stigit in i sitt nya språk. De enkla, slitna orden renar hon från vanans slagg,
tills de skimrar med en ursprunglig innebörd som smakar ny.
I sin poesi skapar Jila Mossaed mötesplatser mellan sin egen ensamhet och vårt gemensamma
främlingskap i en tillvaro av tilltagande mörker, ofred, oroväckande hot mot vårt yttre och inre liv.
Hennes poesi förmår öppna oss mot de känslor som ligger djupare än dem dagens omedelbara
händelser framkallar. Hon ger oss diktens källvatten, till tröst och klarhet.