Jubileumsåret 2018

Under 2018 uppmärksammar sällskapet att det var 100 år sedan Werner Aspenström föddes med en rad programpunkter. Webbsidan byggs ut med nytt innehåll och vi kommer också att finnas på Facebook. Både där och på denna sida informerar vi om program och aktiviteter allt eftersom tid, plats och andra detaljer blir klara.

3 februari kl. 16.00, Norrbärke kyrka, Smedjebacken
Konsert: ”Dikt och musik i Wernerland”
Jubileumsåret inleds med blandad svensk musik och sång. Fri entré.
Konferencier: Ulf Lundén.
Medverkande: Smedjebackens Manskör, Grängesbergs Orkesterförening, riksspelman Kent Leonardsson, Björn Hedén, Marketta Franssilla, Bertil Andersson, Per Helge.

6 mars kl. 18.30, Stadsbiblioteket, Stockholm
Program: Harriet Löwenhjelm och Werner Aspenström
Bengt af Klintberg och Mattias Käck samtalar om två poeter vars liv har året 1918 gemensamt. Programmet arrangeras av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med tidskriften Parnass. Läs mer.

24 mars kl. 13.00, Meken, Smedjebacken
Årsmöte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar följs av ett samtal mellan Ulf Lundén och förra årets Aspenströmpristagare Ingela Strandberg. Erika Sigvardsdotter berättar om ett ”Wernerianskt feministiskt manifest för arbetet i Ställbergs gruvor”. Mötet avslutas med vernissage för utställningen ”Ordsaker” (se nedan).

24 mars–22 april, Meken, Smedjebacken
Utställning: ”Ordsaker”
Konstnären Magnus Lönn ställer ut. Under utställningsperioden genomförs workshops med elever från årskurs 8 och 9 i Smedjebackens skolor.

22 april kl. 14.00, Meken, Smedjebacken
Samtal: ”Populismen sätter demokratin i ett febrigt tillstånd”
Ulf Lundén samtalar med Göran Greider och Åsa Linderborg om deras nya bok Populistiska manifestet och lyfter fram Werner Aspenströms politiska hållning (den tredje ståndpunkten). Fri entré. Denna dag är sista chansen att se Magnus Lönns utställning ”Ordsaker”, också den i Meken (se ovan).

15 juni–15 augusti, Arkivhuset, Smedjebacken
Utställning: ”Med katt på axeln”
Werner Aspenströms lyrik gestaltas av tio konstnärer. Vernissage den 15 juni kl. 17.00. Invigning av författaren Per Wästberg.

8 juli, Kymmendö, Stockholms skärgård
Utflykt till Werner Aspenströms sommarhus och diktarstuga
Inställd på grund av få anmälningar.

3 augusti kl. 15.00, Hammarbacken, Ludvika
Musikprogram
Sopranen Maria Keohane och spelmannen Kent Leonardsson framträder med aspenströmska teman under Dan Andersson-veckan.

12 augusti kl. 12.00, Smedjebackens hamn
Ångbåtsfärd på Barken
Utflykt med båt till Torrbo, där dikt och musik framförs. I Stimmerbo bygdegård invigs en fotoutställning av Kent Leonardsson på temat Aspenströms poesi. Ångbåten tar begränsat antal passagerare. Torrbo och Stimmerbo kan också besökas med egen bil. Programmet där börjar ca kl. 13.
Obs! Anmälan behöver göras oavsett färdsätt. Besöket i Werner Aspenströms barndomshem Skräddarbacken utgår.

19 augusti kl. 15.00, Capellet, Söderbärke
Fotoutställning: ”Werner Aspenström i ord och bild”
Kent Leonardsson har tolkat några av Aspenströms texter i bild. Uppläsningar och en kort presentation följs av att vi lyssnar till texter inlästa av författaren själv. Fri entré.

1 september kl. 13.00, Södermalm, Stockholm
Poesivandring
Den årliga vandringen i Werner Aspenströms fotspår leds av Anna och Pontus Aspenström samt Bengt af Klintberg. Samling vid minnesskylten på Maria Kyrkogård.

5 oktober ca kl. 18–23, Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebacken
Poesinatt och boksläpp
Staffan Söderblom presenterar antologin Annorlunda hos ekorrarna: Om Werner Aspenström (Daidalos förlag) med inbjudna författare som skriver personligt om Werner Aspenströms texter. I programmet medverkar också författaren Per Helge, sällskapets ordförande, samt poeterna Jonas Gren, Elise Ingvarsson, Arne Johansson, Birgitta Lillpers och Ingela Strandberg. Musik av Markku Miettinen, Yvonne Ericsson och Henry Wedberg. Moderator: Ulf Lundén. En lättare förtäring serveras. Närvarande medlemmar får ett exemplar av den nya antologin.

8 november, kl. 18.00, Stadsbiblioteket, Götaplatsen, Göteborg
Poesisamtal om Werner Aspenström
Staffan Söderblom presenterar antologin Annorlunda hos ekorrarna: Om Werner Aspenström (Daidalos förlag) i samtal med poeten Elise Ingvarsson. Skådespelaren Rebecca Alverfors läser dikter. Mer information om programmet finns här.

10 november, kl. 11.00, Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebacken
Vernissage: ”I snöleopardens spår”
Utställning med verk av elever från åk 6 i Hagge skola samt åk 4–6 i Kyrkskolan i Söderbärke som tolkar Werner Aspenströms dikter.

10 november, kl. 14.00, Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm
Bokpresentation: ”Annorlunda hos ekorrarna”
Staffan Söderblom presenterar antologin Annorlunda hos ekorrarna: Om Werner Aspenström (Daidalos förlag) tillsammans med Madeleine Gustafsson och Jonas Gren. Per Helge (ordförande) berättar om sällskapet. Boken finns att köpa och delas ut till gamla och eventuella nya medlemmar. Läs mer om medlemsförmånerna här.

10 november kl. 17.00, Torrbo/Stimmerbo bygdegård
(Utsåld) Teaterföreställning, uruppförande: ”Du måste öva dig i det verkliga”
Dalateatern har premiär på sin pjäs som bygger på Werner Aspenströms liv och dikt: ”Ett filosofiskt möte mellan vardagliga iakttagelser och de stora, eviga frågorna. En musikalisk resa från skog till asfalt och tillbaka.” Föreställningen turnerar sedan runt i Dalarna (se nedan).

13 november kl. 19.00, ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
Wernerdagen
Jubileumsåret avslutas på Werner Aspenströms födelsedag med utdelning av årets Werner Aspenströmpris. Dalateaterns föreställning ”Du måste öva dig i det verkliga” framförs.

Teaterföreställning: ”Du måste öva dig i det verkliga”
14 november kl. 19.00,
 Sporthallen, Stora Skedvi

15 november kl. 19.00, Bygdegården, Österbyn, Stjärnsund
16 november kl. 19.00, Bystugan, Bodarna
17 november kl. 17.00, Dalateatern, Falun (syntolkad)
20 november kl. 12.00, Dalateatern, Falun
21 november kl. 19.00, Dalateatern, Falun
22 november kl. 19.00, Dalateatern, Falun
23 november kl. 19.00, Capellet, Bärkevägen 3, Söderbärke
24 november kl. 17.00, Torrbo/Stimmerbo bygdegård (extraföreställning)
Mer information och biljetter finns på Dalateaterns hemsida.

Extrainsatt: 4 december kl. 19.00, Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, Stockholm
Samtal: ”Annorlunda hos ekorrarna: Att läsa Werner Aspenström”
Författarna Jonas Gren och Ida Linde samtalar med Anna Aspenström, tidigare bibliotekarie vid Hornstulls bibliotek, om Werner Aspenström och hans diktning. Obs! Antalet platser är begränsat. Boka och hämta gratis biljetter från den 14 november. Telefon: 08-508 30 860. Mer information finns här. Den 1–9 december visas ett bildspel av Kent Leonardsson vid biblioteket.

Under jubileumsåret kommer ett dussin litterära skyltar att placeras ut i Smedjebacken, var och en med en dikt. En skrivarcirkel för nyanlända hålls under våren.

Jubileumsprogrammet stöds av Smedjebackens kommun, Norrbärke Sparbank, Landstinget Dalarna, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, ABF Dala Finnmark samt Svenska Akademien.